Welke betonsoorten bestaan er

Hieronder geven we u graag een overzicht van de verschillende soorten beton die te verkrijgen zijn. Binnenkort gaan we ook nog verder in op de verschillende betonsoorten om u maximaal te informeren. Op die manier kunt u in functie van de specifieke toepassing steeds het meest optimale beton kiezen.

Gewapend beton

Is beton in combinatie met een wapeningsmateriaal zoals betonijzer.
Meer over gewapend beton en de voordelen ervan vindt u op onze themapagina.

Voorgespannen beton

Is beton zoals gewapend beton maar met extra voorgespannen kabels en staaldraden. Dit soort beton wordt meestal gebruikt waar extreme belasting voorkomt zoals bij vloerplaten. Meer over voorgespannen beton.

Glasbeton

Is beton waar het grind vervangen wordt door glasstukken.

Luchtzuiverende beton

Is beton die is gemend met titaniumdioxide. Die soort beton kan schadelijke stikstofdioxide omzetten in onschadelijk nitraat.

Zoutbeton

Is beton die terug een andere samenstelling heeft. Die beton kent zijn toepassing in de mijnbouw.

Geprefabriceerd beton

Zijn beton elementen die op een andere plaats dan de werf worden vervaardigd. Er wordt dus beton in gewenste in de gewenste vorm gegoten.